Mijn MID

Samenwerkingsconvenant

Het is mogelijke om een samenwerkingsconvenant met MID-Almelo B.V. af te sluiten die conform is aan de SCIOS. Dit is een overeenkomst waarbij afspraken worden gemaakt omtrent de samenwerking op het gebied van SCIOS werkzaamheden.

De voordelen van een samenwerkingsconvenant?

  • De beschikking over een EBI expertise.
  • Bedrijf hoeft geen eigen EBI afdeling op te zetten.
  • Uitvoeren van EBI, PI en PO.
  • Mogelijkheid tot advies.
  • Vastleggen van bevindingen en afspraken.
  • Steekproefsgewijs controle van de gebruikte rapportage.
  • Jaarlijks uitvoeren van interne audits per PO-er.

Het uitvoeren van Eerste Bijzondere Inspecties (EBI) en Periodieke Inspecties (PI) volgens SCIOS.
Voor het uitvoeren van de verschillende inspecties kan er contact worden opnemen met MID-Almelo zodat u een passende offerte ontvangt.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een aanvraag te doen bij MID-Almelo om het verrichten van EBI en Periodieke Inspecties op andere scopes die niet tot de Scope 1 en 2 volgens de SCIOS behoren.

Fungeren als vraagbaak bij voorkomende technische vragen.
Indien er technische vragen ontstaan omtrent de stookinstallatie en stookruimte kan er advies worden gevraagd aan de EBI’er.

Het vastleggen van bevindingen en afspraken die passen in de certificatieregeling van het bedrijf.
MID-Almelo B.V. verricht ten behoeve van de certificering de rol als SCIOS-certificaathouder. Er worden onder anderen de volgende werkzaamheden verricht: Het vastleggen van bevindingen en afspraken die passen in de certificatieregeling van MID-Almelo en toezicht houden op naleving van de procedures en zo nodig ingrijpen.

Het steekproefsgewijs controleren van de gebruikte rapportage.
De SCIOS rapporten die gebruikt worden door uw bedrijf dienen gecontroleerd te worden door de EBI’er. MID-Almelo B.V. controleert het invullen van het rapport met de juiste gegevens en de werkwijze, na de controle worden de rapporten teruggestuurd aan de desbetreffende medewerker met eventueel opmerkingen en verbeterpunten.

Het jaarlijks uitvoeren van interne audits per PO’er gericht op de uitvoering van de onderhouds werkzaamheden.
Om de werkwijze van de PO’er te controleren dient deze medewerker jaarlijks geauditeerd te worden door de EBI’er.
Op voorhand worden de rapporten opgestuurd van de te bezoeken locaties. De audit gebeurt op de locatie waar het onderhoud wordt gecontroleerd aan de hand van het SCIOS rapport. Hierbij wordt gekeken naar de werkwijze van auditee. De EBI’er geeft hierbij verbeterpunten en legt dit vast in een auditverslag.