Mijn MID

Onafhankelijk SCIOS Inspectiebedrijf

MID is een onafhankelijk inspectie bedrijf dat zich heeft aangesloten bij SCIOS. De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van inspectie- en installatiebedrijven.

Over ons

SCIOS Inspectie

Voor uitvoeren van een onafhankelijke SCIOS Inspectie.

De overheid schrijft voor dat inspecties moeten worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd bedrijf. MID is een onafhankelijk inspectiebedrijf dat zich heeft aangesloten bij SCIOS. De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van inspectie- en installatiebedrijven.

Wij staan met de volgende diensten voor uw klaar.

 • Scope 1, 2, 3, 5 en 7A (EBI, PI, PO).
 • Het regelen van de overige Scopes met samenwerkende partijen.
 • Organisatiebegeleiding van PO/PI- gecertificeerde bedrijven.
 • Samenwerkingsconvenant.
 • Controle van de gasmeter wanneer deze niet is over gedimensioneerd voor de huidige installatie.
 • Aanleveren van SCIOS rapportages (macro’s: EBI, PI, PO).

Welke voordelen bieden SCIOS Inspecties?

 • Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie en zijn veiliger.
 • Beperken de emissie.
 • Bieden een hogere bedrijfszekerheid.
 • Directe kostenbesparing voor de eigenaar.
 • Voldoen aan de wettelijke verplichting.
 • Certificaten: ingebruikname, inspectie, onderhoud.

Wanneer is vastgesteld welke scope er gekeurd moet worden is het belangrijk om het werkgebied vast te stellen. SCIOS kent drie verschillende werkgebieden, namelijk EBI, PI en PO.

Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)
Periodieke Inspectie stookinstallatie (PI)
Periodiek Onderhoud (PO)

Kom alles te weten over  EBI, PI of PO.

Lees ook alles over

Welke voordelen SCIOS inspecties met zich mee brengen, hoe het werkgebied (EBI, PI en PO) wordt vastgesteld, de lastige wet- en regelgeving of duik direct de “praktijk” in.

De overheid schrijft voor dat inspecties moeten worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd bedrijf. MID Almelo B.V. staat onder controle van Bureau Veritas. Bekijk hier het meest recente certificaat van goedkeuring.