Mijn MID

Controle van de gasmeter

Wanneer deze niet is over gedimensioneerd voor de huidige installatie:

  • Wanneer de scope 7a keuring wordt uitgevoerd, wordt de controle van de dimensionering van de gasmeter ook vastgelegd. (Tevens is het mogelijk om op locatie de dimensionering van de gasmeter te berekenen).
  • De controle van de gasmeter op over dimensionering. Is in
    de meeste gevallen de investering van verkleining van de gasmeter binnen 2 jaar terugverdiend, daar het vastrechttarief significant daalt.
  • Als uw gasmeter onder het meetbedrijf valt, kan het u in de meeste gevallen tóch een besparing op leveren.