Mijn MID

SCIOS werkgebied: EBI, PI en PO

MID-Almelo B.V. menubalk

Wanneer is vastgesteld welke scope er gekeurd moet worden is het belangrijk om het werkgebied vast te stellen. SCIOS kent drie verschillende werkgebieden, namelijk EBI, PI en PO.

De eerste bijzondere Inspectie (EBI)

De SCIOS-certificatieregeling stelt vast dat een stookinstallatie éénmalig een eerste bijzondere inspectie (EBI) ondergaat. Deze inspectie controleert of het geplaatste toestel aan de eisen van de overheid, maar ook van de opdrachtgever voldoet. Daarnaast  wordt er gekeken of de stookinstallatie voldoet aan de wetgeving. Denk hierbij aan de wetgeving omtrent veiligheid, maar ook milieueisen. De gegevens en documentatie van de stookinstallatie worden gerapporteerd in het (eerste) basisverslag. Hierbij is ook aandacht voor de brandstofleiding die voor de aanvoer van het toestel zorgt. Het basisverslag is bepaald voor de periodieke inspectie (PI) en het jaarlijkse onderhoud (PO).

Voordelen Eerste bijzondere Inspectie:

 • Belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van inspectie en onderhoud*.
 • Door uitvoering van de inspectie en goed onderhoud, wordt er voldaan aan de eisen van de overheid en verzekeraars.
 • Certificaat van ingebruikname.
 • Een goede basis voor volgende PI en PO inspecties.
 • Er kan worden aangetoond dat de stookinstallatie milieuvriendelijk en veilig is.
 • De stookinstallatie functioneert optimaal (denk hierbij aan een optimale verbranding van toegevoerde brandstof).
 • Het behalen van een maximaal rendement.

* Bij het van kracht worden van het activiteitenbesluit is het verplicht om bij ingebruikname van een nieuwe stookinstallatie een EBI uit te voeren.

Periodieke Inspectie (PI)

Het is wettelijk verplicht een bestaande stookinstallatie tenminste éénmaal in de vier jaar te laten keuren. (Uit een EBI-inspectie kan echter blijken dat de keuring eerder moet worden uitgevoerd). Deze keuring wordt de PI-inspectie genoemd. Tijdens de keuring zal er gekeken worden of de installatie op de juiste manier is afgesteld en nog voldoet aan de wetgeving. De Inspectie wordt volgens de SCIOS-certificatieregeling uitgevoerd. Voor de PI-Inspectie is het EBI-rapport van groot belang. De meetgegevens tijdens de PI-inspectie worden vergeleken met de waarden uit het EBI-rapport.

Voordelen Periodieke Inspectie:

 • Controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie*.
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een PI-inspectie is namelijk wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven de door de overheid gestelde grens komt.
 • Certificaat van inspectie.
 • Er kan worden aangetoond dat de stookinstallatie milieuvriendelijk en veilig is.
 • De stookinstallatie functioneert optimaal (denk hierbij aan een optimale verbranding van toegevoerde brandstof).
 • Het behalen van een maximaal rendement.

* Hierbij wordt er ook een controle uitgevoerd op de brandstofleiding.

Wanneer de inspectie is uitgevoerd zullen de bevindingen worden vastgelegd in een rapport. Wanneer de Periodieke Inspectie wordt goedgekeurd zal er een “Certificaat van Inspectie” worden afgegeven en zal de stookinstallatie worden afgemeld bij SCIOS.

Periodiek onderhoud (PO)

Tijdens het Periodieke Onderhoud wordt een brander of ketel gereinigd en afgesteld. Het Periodieke Onderhoud moet jaarlijks uitgevoerd worden. Wanneer het onderhoud is uitgevoerd en alles in orde bevonden is, zal er een “Verklaring van Onderhoud” worden afgegeven. Wanneer tijdens de inspectie wordt vastgesteld dat de er een Periodieke Onderhoud moet worden uitgevoerd, zal dit volgens het Activiteitenbesluit binnen twee weken moeten plaats vinden.

Voordelen Periodieke Onderhoud:

 • Er kan worden aangetoond dat de stookinstallatie milieuvriendelijk en veilig is.
 • De stookinstallatie functioneert optimaal (denk hierbij aan een optimale verbranding van toegevoerde brandstof).
 • Het behalen van een maximaal rendement.
 • Certificaat van onderhoud.

Herkeuringen

In de meestal gevallen zal een stookinstallatie worden goedgekeurd, toch kan het voorkomen dat de stookinstallatie niet in één keer wordt goedgekeurd. Er zal dan een herkeuring komen op de installatie voordat het “Certificaat van Inspectie” kan worden afgegeven.