Mijn MID

Privacybeleid bij mid-almelo.nl

MID-Almelo B.V. hecht waarde aan de privacy van haar gebruikers. Op deze pagina vind je het opgestelde privacybeleid van mid-almelo.nl. Informatie die je aan ons verschaft, wordt door ons vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Wij spannen ons in om bij gebruik van onze diensten de privacy zo goed mogelijk te waarborgen. De meeste gegevens worden door de klant aangeleverd via de telefoon, email, website, aanvraagformulier of anderzijds vrijwillig verkregen. Enkele gegevens worden geautomatiseerd verzameld.

| Wij verwerken persoonsgegevens |

MID-Almelo B.V. verwerkt persoonsgegevens, omdat je ons contactpersoon bent bij het gebruik van onze diensten. De gegevens hebben dus betrekking op onze directe dienstverlening. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • (Zakelijk) telefoonnummer
  • (Zakelijk) e-mailadres
  • Bedrijf waar je werkzaam bent

De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden of ter beschikking gesteld aan derden. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

| Ons doel voor de verwerking van persoonsgegevens |

MID-Almelo B.V. gebruikt de gegevens voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit betekent: Het bellen of e-mailen voor het plannen van de diensten, bij vragen en/of opmerkingen. Het versturen van de rapportages, facturen, inkoopbonnen en rapporten. Het verzamelen van technische informatie, denk hierbij aan het eerste basis verslag (EBI), onderhoud, storingsfrequenties en eventuele reparaties van je toestellen (er kunnen op locatie, foto’s worden gemaakt van de technische installatie en opstelruimte). Ook worden de gegevens gebruik om je te infomeren over wijzigingen met betrekken tot de SCIOS.

Daarnaast is er de mogelijkheid om op basis van bovenstaande gegeven (naam + e-mailadres) een eigen account aan te maken om mijn MID.

| Besluitvorming op basis van automatisatie |

MID-Almelo B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor jou. Dit zijn besluiten die worden genomen door bijvoorbeeld een computerprogramma, waarbij geen “menselijk kijk” tussen zit.

| Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen |

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je (eventuele) toestemming gegevensverwerking in te trekken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ten slotte heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben vastgelegd naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens aanvragen. Óf een verzoek tot intrekking of bezwaar sturen naar info@mid-almelo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie* van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij lossen graag uw klacht op! Wel willen wij je erop wijzen dat je een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit persoonsgegevens.

*Maak in deze kopie: je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

| Cookiesbeleid |  

MID-Almelo B.V maakt op haar website geen gebruik van cookies. Voor een extra test kun je de cookiechecker.nl gebruiken. Vul hier onze website in en bekijk de samenvatting.

   Sociaal Media

MID-Almelo B.V. heeft een Facebook en Linkedin pagina. Deze website’s bevatten vaak cookies (tracking cookies). Wij weten niet wat deze sociaal media platformen met de cookies doen, maar zijn voor ons in ieder geval niet inzichtelijk. Wij hebben het privacybeleid van Facebook en Linkedin hieronder weergegeven.

   Google Analytics

MID-Almelo B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics helpt ons om bij te houden op welke wijze gebruikers de website gebruiken, zodat wij de gebruiksvriendelijkheid van de website kunnen verbeteren. Wij hebben de volgende stappen ondernomen om de gegevens van jou te anonimiseren: 1) Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google 2) IP-adressen zijn geanonimiseerd 3) Gegevens worden niet met Google gedeeld 4) Gegevens delen voor advertentiedoeleinden is uitgeschakeld en ten slotte zijn we niet akkoord gegaan met “Beleid van User ID’s”

   Links

Onze website bevat ook hyperlinks naar andere externe websites. Wanneer de link wordt aangeklikt, kom je op een domein terecht dat buiten het domein van mid-almelo.nl valt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een vertrouwelijk en zorgvuldig manier omgaan met persoonsgegeven. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van desbetreffende website te bekijken.

| Beveiligen en bewaren |

MID-Almelo B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens te beperken. Dit betekent bijvoorbeeld dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens. De toegang tot de gegevens zijn afgeschermd. Er niet meer gegevens worden verzameld dan noodzakelijk en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

De verzamelde gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Gegevens worden bewaard, zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer moeten worden bewaard, omdat de wet dit verplicht.

| Delen van persoonsgegevens met derden |

MID-Almelo B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

| Minderjarigen |

Onze website en onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze natuurlijk toestemming hebben gekregen van de ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mid-almelo.nl. Wij zullen de informatie verwijderen.

| Wijzigingen Privacyverklaring |

MID-Almelo B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid van MID-almelo.nl. Wij adviseren je om deze privacybeleid iedere keer te lezen.

| Contactgegevens |

Heb je nog vragen? Dan kun je terecht op onze contactpagina of een mail sturen naar info@mid-almelo.nl.

 © Almelo, privacybeleid, 22-05-2018 (versie 2.0)